ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
  • She'd had the same problem ever since she started wearing the clothes.
  • When the business took off, he started wearing a white suit.
  • "I started wearing a very red color in 1970," she says.
  • "And you think you've become less important to me since I started wearing this red collar."
  • But at least she can finally start wearing Chanel in public.
  • After a while, he has to start wearing a diaper.
  • "But we all started wearing hats because of her," she said.
  • The team also started wearing black shoes exclusively in 2004.
  • "When will foreigners living in France have to start wearing a star?"
  • "When are you going to start wearing some sensible clothes?"
3. forced to wear = zmuszony do noszenia forced to wear
4. begin to wear = zacznij nosić begin to wear
5. go to wear = idź do nosić go to wear
6. get to wear = namówiony by nosić get to wear
7. arrive wearing = przybywać nosząc arrive wearing
8. come wearing = przychodzić nosząc come wearing
9. sit wearing = siadać nosząc sit wearing
10. return wearing = zwróć noszenie return wearing
11. enter wearing = wejdź do noszenia enter wearing
12. go wearing = pójdź nosić go wearing
13. walk wearing = chodź po noszeniu walk wearing
14. perform wearing = wykonaj noszenie perform wearing
15. persuade to wear = przekonaj by nosić persuade to wear
(9) mind, tend, plan
Kolokacji: 3
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.