"persuade to wear" — Słownik kolokacji angielskich

persuade to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonaj by nosić
  1. persuade czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It was only the threat of banishment from the game that persuaded him to wear the sponsors' bibs at the tournaments.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo