"arrive wearing" — Słownik kolokacji angielskich

arrive wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybywać nosząc
  1. arrive czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    He once arrived at the annual party wearing a red wood box.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo