"go to wear" — Słownik kolokacji angielskich

go to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): idź do nosić
  1. go czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    I tell people to make something they're going to wear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo