"wear at" — Słownik kolokacji angielskich

wear at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić przy
  1. wear czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    They are also sometimes worn at night, or in the morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo