"come wearing" — Słownik kolokacji angielskich

come wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przychodzić nosząc
  1. come czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    And now people come here wearing sandals they made themselves out of leather.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo