"wear with" — Słownik kolokacji angielskich

wear with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić z
  1. wear czasownik + with przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    You might wear them with white pants now, black ones later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo