TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(1) thin, away, short, hardly
Kolokacji: 4
(2) black, white, gray, badly
Kolokacji: 4
1. actually wear = faktycznie noś actually wear
3. proudly wear = dumnie noś proudly wear
4. generally wear = ogólnie noś generally wear
5. traditionally wear = tradycyjnie noś traditionally wear
6. wear before = noś wcześniej wear before
7. later wear = później noś later wear
8. better wear = lepsza odzież better wear
9. wear on = ciągnij się wear on
10. routinely wear = rutynowo noś routinely wear
11. wear earlier = noś wcześniej wear earlier
12. wear tight = noś mocno wear tight
13. alike wear = podobna odzież alike wear
14. wear indoors = noś wewnątrz wear indoors
15. supposedly wear = ponoć noś supposedly wear
16. definitely wear = z pewnością noś definitely wear
(6) well, comfortably, easily
Kolokacji: 3
(7) once, formerly
Kolokacji: 2
(8) quickly, gradually, slowly
Kolokacji: 3
(9) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(10) simply, literally
Kolokacji: 2
(11) uniform, regularly
Kolokacji: 2
(12) brightly, famously
Kolokacji: 2
(13) smooth, unevenly
Kolokacji: 2
(14) originally, initially
Kolokacji: 2
(15) eventually, finally
Kolokacji: 2
(16) constantly, invariably
Kolokacji: 2
(17) backward, backwards
Kolokacji: 2
(18) exclusively, alone
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.