"wear out by" — Słownik kolokacji angielskich

wear out by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zużywać się przez
  1. wear czasownik + by przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Sometimes we can wear out some of these kids by painting over their stuff every morning.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo