"appear wearing" — Słownik kolokacji angielskich

appear wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się nosząc
  1. appear czasownik + wear czasownik
    Silna kolokacja

    A person appeared wearing a black cape over body armor of white sequins.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo