"emerge wearing" — Słownik kolokacji angielskich

emerge wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pojawiać się nosząc
  1. emerge czasownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    She emerged wearing high heels, an elaborate hat, and a black coat too light for the cold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo