"wear gauntlets" — Słownik kolokacji angielskich

wear gauntlets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś rękawice
  1. wear czasownik + gauntlet rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There's no sense of gratification; he's wearing a leather jacket and gauntlets.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo