"wear except" — Słownik kolokacji angielskich

wear except kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić tyle że
  1. wear czasownik + except przyimek
    Luźna kolokacja

    Nobody wears shorts that short anymore, except the old guys.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo