"supposedly wear" — Słownik kolokacji angielskich

supposedly wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ponoć noś
  1. wear czasownik + supposedly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    It is modelled after the knitted wool waistcoat that British officers supposedly wore during the war.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo