"wear among" — Słownik kolokacji angielskich

wear among kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić wśród
  1. wear czasownik + among przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    So also, the earrings with real or artificial stones are fashion to wear among the teens.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo