"better wear" — Słownik kolokacji angielskich

better wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): lepsza odzież
  1. wear czasownik + better przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    I really haven't got the time to start picking up everybody's cleaning, I'd better wear my blue suit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo