"wear behind" — Słownik kolokacji angielskich

wear behind kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś z tyłu
  1. wear czasownik + behind przyimek
    Luźna kolokacja

    Then he realized she was wearing a blue frangi-pangi behind one ear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo