"alike wear" — Słownik kolokacji angielskich

alike wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): podobna odzież
  1. wear czasownik + alike przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Professionals and amateurs alike wear protective head gear to reduce the chance of injury while playing American football.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo