"wear out in" — Słownik kolokacji angielskich

wear out in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zużywać się w
  1. wear czasownik + in przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Filters expected to last more than three months were worn out in one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo