"wear unlike" — Słownik kolokacji angielskich

wear unlike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić niepodobny
  1. wear czasownik + unlike przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She was wearing a dress, unlike her sisters.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo