"wear because" — Słownik kolokacji angielskich

wear because kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić ponieważ
  1. wear czasownik + because przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Junior, who wears a question mark because he likes to ask questions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo