"wear till" — Słownik kolokacji angielskich

wear till kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś kasę sklepową
  1. wear czasownik + till przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She wore it till evening, patient, unresentful, regarding it as a deserved punishment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo