"wear beyond" — Słownik kolokacji angielskich

wear beyond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś dalej
  1. wear czasownik + beyond przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    When worn beyond limits, the wheels are scheduled for replacement.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo