"wear aboard" — Słownik kolokacji angielskich

wear aboard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś na pokładzie
  1. wear czasownik + aboard przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Moishe wore a similar cap, a gift from one of the sailors aboard the Naxos.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo