"wear mittens" — Słownik kolokacji angielskich

wear mittens kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś rękawiczki z jednym palcem
  1. wear czasownik + mitten rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Wear mittens or gloves when it is cold outside.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo