"later wear" — Słownik kolokacji angielskich

later wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później noś
  1. wear czasownik + later przysłówek
    Luźna kolokacja

    He later wore the number 37 after his rookie redrafting.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo