"definitely wear" — Słownik kolokacji angielskich

definitely wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z pewnością noś
  1. wear czasownik + definitely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    His advice was not likely to please the fashion-conscious: "I would definitely wear socks with sandals."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo