"wear except for" — Słownik kolokacji angielskich

wear except for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić oprócz
  1. wear czasownik + except przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    Otherwise she wore no jewelry or ornament except for a plain copper ring in her left ear.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo