"wear tight" — Słownik kolokacji angielskich

wear tight kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś mocno
  1. wear czasownik + tight przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    That was accentuated tonight; she wore tight, black slacks and a clinging blouse.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo