"wear atop" — Słownik kolokacji angielskich

wear atop kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić na
  1. wear czasownik + atop przyimek
    Bardzo luźna kolokacja

    She wore a white T-shirt atop an athletic bra, and cotton panties.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo