"wear mitts" — Słownik kolokacji angielskich

wear mitts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś rękawiczki z jednym palcem
  1. wear czasownik + mitt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    You will just end up dumping hot coals all over your bare feet, which brings us to another caution: wear shoes and fireproof mitts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo