"look wearing" — Słownik kolokacji angielskich

look wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): patrzeć nosząc
  1. look czasownik + wear czasownik
    Luźna kolokacja

    Keron would be looking for a man with a dark skin wearing a guard's uniform.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo