"reappear wearing" — Słownik kolokacji angielskich

reappear wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powracać nosząc
  1. reappear czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Tulisa then reappears wearing black sunglasses and white summer outfit.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo