"wear including" — Słownik kolokacji angielskich

wear including kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić w tym
  1. wear czasownik + including przyimek
    Luźna kolokacja

    Sounds as though he wore a disguise, including a wig.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo