"wear out with" — Słownik kolokacji angielskich

wear out with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zużywać się z
  1. wear czasownik + with przyimek
    Luźna kolokacja

    But some people are simply wearing themselves out with chores, especially women.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo