Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"wear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

wear czasownik

wear + rzeczownik
Kolokacji: 397
wear uniforms • wear clothes • wear shoes • wear clothing • wear gloves • wear glasses • wear pants • wear jeans • wear boots • ...
czasownik + wear
Kolokacji: 59
start wearing • begin wearing • seen wearing • stop wearing • appear wearing • refuse to wear • forced to wear • choose to wear • ...
wear + przyimek
Kolokacji: 53
wear out • wear off • wear down • wear beneath • wear by • ...
wear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
wear thin • wear black • wear white • wear away • wear red • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 17
(1) thin, away, short, hardly
Kolokacji: 4
(2) black, white, gray, badly
Kolokacji: 4
(6) well, comfortably, easily
Kolokacji: 3
(7) once, formerly
Kolokacji: 2
(8) quickly, gradually, slowly
Kolokacji: 3
(9) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(10) simply, literally
Kolokacji: 2
(11) uniform, regularly
Kolokacji: 2
(12) brightly, famously
Kolokacji: 2
(13) smooth, unevenly
Kolokacji: 2
(14) originally, initially
Kolokacji: 2
(15) eventually, finally
Kolokacji: 2
1. eventually wear = ostatecznie noś eventually wear
2. finally wear = w końcu noś finally wear
(16) constantly, invariably
Kolokacji: 2
(17) backward, backwards
Kolokacji: 2
(18) exclusively, alone
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.