"wear one's gloves" — Słownik kolokacji angielskich

wear one's gloves kolokacja
Popularniejsza odmiana: wear gloves
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić czyjś rękawiczki
  1. wear czasownik + glove rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Men tried to get everything open while still wearing their gloves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo