"routinely wear" — Słownik kolokacji angielskich

routinely wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rutynowo noś
  1. wear czasownik + routinely przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Margules was easily recognizable by the beret he routinely wore over his long hair.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo