"wear khakis" — Słownik kolokacji angielskich

wear khakis kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś khaki
  1. wear czasownik + khakis rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He, too, was wearing khakis, just to fit in with the ship's wardroom.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo