"wear around" — Słownik kolokacji angielskich

wear around kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś wokół
  1. wear czasownik + around przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    At least I didn't have to wear it around my neck.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo