"walk wearing" — Słownik kolokacji angielskich

walk wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chodź po noszeniu
  1. walk czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Now they're walking down the street wearing Canadian flags, so you embrace them," she said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo