"wear brown" — Słownik kolokacji angielskich

wear brown kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić brązowy
  1. wear czasownik + brown przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The sergeants wore black or brown.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo