"wear purple" — Słownik kolokacji angielskich

wear purple kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić fioletowy
  1. wear czasownik + purple przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    None of the Vikings from those Met Stadium playoff games are still wearing purple and gold.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo