"allowed to wear" — Słownik kolokacji angielskich

allowed to wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozwolić nosić
  1. allow czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    Students are allowed to wear their own shoes, but they must be in black or dark color.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo