"wear outside" — Słownik kolokacji angielskich

wear outside kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś na zewnątrz
  1. wear czasownik + outside przyimek
    Luźna kolokacja

    I wore the shirt that weekend even though it was too big to wear outside the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo