"keep wearing" — Słownik kolokacji angielskich

keep wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kontynuuj noszenie
  1. keep czasownik + wear czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Keep wearing those herbs, so she can't get you again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo