"wear down by" — Słownik kolokacji angielskich

wear down by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdzierać się przez
  1. wear czasownik + by przyimek
    Zwykła kolokacja

    Yet they also appear worn down by the difficulty of the task.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo