"wear upon" — Słownik kolokacji angielskich

wear upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić na
  1. wear czasownik + upon przyimek
    Silna kolokacja

    Someone would have had to look very closely to see that he wore anything upon his hands.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo