"wear properly" — Słownik kolokacji angielskich

wear properly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): noś jak należy
  1. wear czasownik + properly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    Surgery may allow you to walk and wear properly fitted shoes more easily and comfortably.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo