"wear a look" — Słownik kolokacji angielskich

wear a look kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś wygląd
  1. wear czasownik + look rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    For a moment the man wore a look of triumph.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo